Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Mit Zachodu. Cywilizacja, tożsamość i polityka jako opowieść

Abstrakt:

Publikacja „Mit Zachodu. Cywilizacja, tożsamość i polityka jako opowieść” stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o naturę grupy państw przynależących do omawianej wspólnoty oraz uzupełnienia dotychczasowej wiedzy na jej temat. Punktem wyjścia jest założenie, że każdy podmiot oprócz świata fizycznego funkcjonuje również w świecie wyobrażeń i narracji, symbolicznych par opozycji My i Inni. Jeżeli przybierają one formę ważnych opowieści reprezentujących pewien niezmienny wzór, można je nazywać mitami. A zatem oprócz Zachodu faktycznego (zbudowanego z faktów), jest jeszcze Zachód mityczny (skonstruowany z mitów). Dopiero obie wersje składają się na całość zagadnienia, a rolą polityków i przywódców jest umiejętne rozróżnianie między oboma oraz sprawne i świadome poruszanie się pomiędzy tymi rzeczywistościami w celu budowania wspólnoty i kreowania świata zewnętrznego według własnych celów i interesów, zaspokajania potrzeb własnych, swoich wyborców oraz społeczności międzynarodowej. Dzięki temu szczególnie anarchiczne środowisko międzynarodowe może zostać objęte stabilnym i przewidywalnym porządkiem, zbudowanym jako odzwierciedlenie wartości, przekonań i mitów Zachodu. W takiej rzeczywistości można mówić nie tylko o mitach konstruujących tę cywilizację, ale o niej samej jako micie.

Spis treści:

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . 9
Rozdział I. Teoretyczne podstawy mitu . . . . .. . . . . 17
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . 17
1. Teoria mitu . . . . . . . . . . . 19
1.1.Definicje mitu . . . . . . . . . 19
1.2. Funkcje mitu . . . . . . . . 25
2. Mit jako nośnik informacji . . . . . . . . . . . 27
2.1. Formy mitu . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Struktura mitu . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. Mit a czas i przestrzeń . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.1. Historia i geografia mitu . . . . . . . . 33
3.2. Rytuał i mit . . . . . . . . . . . . 35
4. Logika mitu . . . . . . . .. . . . . . . . 37
4.1. Mit a rozum i nauka . . . . . . . . . 37
4.2. Mit a prawda . . . . . . . . . . . . . . . 40
5. Tworzenie mitu . . . . . . . . . . . . . 43
5.1. „Życie” i transformacja mitu . . . . . . . . . . 43
5.2. Demitologizacja i remitologizacja . . . . . . . 46
Wnioski . . . . . . . . . . . . . 49
Rozdział II. Mit polityczny . . . . . . . . . . 51
Uwagi wstępne . . . . . . 51
1. Teoria mitu politycznego . . . . .. . . . . . . 53
1.1. Znaczenie mitu politycznego . . . . . . . 53
1.2. Funkcje mitu politycznego . . . . . . .. . . . . 56
2. Mit w komunikacji politycznej . . . . . 59
2.1. Narracje i metanarracje polityczne 59
2.2. Rytuały i magia polityczna . . . .. . 63
3. Czas a mit polityczny . . . . . . 65
3.1. Mitologizowanie historii . . . .. . . . 65
3.2. Zmiana i stałość a mit polityczny . . . . .. . 68
4. Logika mitu politycznego . . . . .. . . 69
4.1. Mit polityczny a prawda i rozum . . .. . . . 69
4.2. Wyobrażanie – iluzja polityczna . .. . . . 71
5. Tworzenie mitu politycznego . . .. . . . 73
5.1. „Życie” i transformacja mitu politycznego . . .. 73
5.2. Instrumentalizacja mitu politycznego . 76
Wnioski . . . . . .. . 79
Rozdział III. Mity w wymiarze międzynarodowym . . . . . . . . 83
Uwagi wstępne . . . . . . . . . 83
1. Mity w nauce o stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . 85
1.1. Funkcje mitów w stosunkach międzynarodowych . . . . . .. . . . 85
1.2. Mity a teoria i nauka o stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . 87
2. Zasoby i procesy mityczne w przestrzeni międzynarodowej . . . . . . . . 92
2.1. Międzynarodowe zasoby mityczne . . . . . . . . . . . . 92
2.2. Międzynarodowe procesy mityczne . . . . . . . . . . . . 95
3. Potrzeba mitu w przestrzeni międzynarodowej . . . . . . .. . . 98
3.1. Wyobraźnia międzynarodowa . . . . . . . . . . . 98
3.2. Opowieści i narracje międzynarodowe . . . .. . . . . 100
4. Rytuały międzynarodowe . . . . . . . .. . 102
4.1. Dyplomacja międzynarodowa . . . . . . . . . . . 102
4.2. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . 105
5. Zastosowanie mitów w polityce międzynarodowej . . . . . .. . . 108
5.1. Mit jako źródło władzy międzynarodowej . . . . . . . 108
5.2. Instrumentalizacja mitu międzynarodowego . . . . . . 110
Wnioski . . . . .. 113
Rozdział IV. Zachód faktyczny i mityczny . . . . .. . 117
Uwagi wstępne . . .. . . . 117
1. Zachód w stosunkach międzynarodowych . . . . . .. . 119
1.1. Eurocentryzm historyczny i geograficzny . . . . . 119
1.2. Europejscy Inni . . . . . .. . . 124
2. Mityczne zasoby Zachodu . . . . . . . 129
2.1. Mity Zachodu . . . . . . . 129
2.2. Zachód jako mit . . . . . . 134
3. Zachód wyobrażony i opowiedziany . . . . . . 142
3.1. Wyobrażenie Zachodu i jego opowieść do wewnątrz . . . . . .. 142
3.2. Wyobrażenie Zachodu i jego opowieść na zewnątrz . . . . .. 147
4. Instytucje definiujące Zachód . . . . . . 155
4.1. Instytucje pierwszorzędne Zachodu . . . .. . . 155
4.2. Instytucje drugorzędne Zachodu . . . . . 160
5. Zastosowanie mitów w polityce międzynarodowej Zachodu . . . . . . 168
5.1. Mityczne źródła siły Zachodu . . . . . . . 168
5.2. Instrumentalizacja mitów Zachodu i mitu o Zachodzie . . . . . . . . 174
Wnioski . . . . . . 179
Zakończenie . . . . . .185
Bibliografia . . . . . . . 191
Spis tabel . . . . . . 207
Spis rysunków . . . . 209

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

210 s.

ISBN:

978-83-67580-78-6 (druk) ; 978-83-67580-79-3 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/10694

Język:

polski

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji