Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Dziennikarze skupieni wokół londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w XX i XXI wieku

Abstrakt:

Celem tej książki jest pokazanie kontekstu i jakości funkcjonowania publicystyki wybranych przez autorkę pięciu dziennikarzy skupionych wokół najdłużej ukazującego się pisma codziennego na emigracji w Wielkiej Brytanii od 1940 do 2015 roku – londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Zaznaczyć należy, że wybrani przez autorkę dziennikarze poruszali się również w innych obszarach prasowych, gdzie ukazywały się ich analizy i komentarze społeczno-polityczno-kulturalne. Najważniejszymi pismami pokolenia „niezłomnych” w Wielkiej Brytanii, we Francji i w USA, poza już wspomnianymi, w czasie drugiej wojny świtowej i po jej zakończeniu, gdzie zaistniały pióra wyodrębnionych w opracowaniu dziennikarzy były: dziennik: „Nowy Dziennik” [Jersey City-New York]; tygodniki: „Lwów i Wilno” [Londyn], „Orzeł Biały” [Buzułuk- ZSRR, Iran, Irak, Palestyna, Włochy, Belgia, Wielka Brytania – Londyn], „Polska Walcząca. Żołnierz Polski na Obczyźnie” [Paryż, Londyn], „Skrzydła. Wiadomości ze świata. Pismo Żołnierzy Polskich Sił Powietrznych” [Blackpool, Londyn], „Wiadomości Polskie. Polityczne i Literackie” [Paryż], wznowione jako „Wiadomości” [Londyn]; dwutygodnik „Myśl Polska” [Londyn]; miesięczniki: „Bellona” [Londyn], „Horyzonty” [Bruksela, Londyn], „Kultura. Szkice–Opowiadania–Sprawozdania” [Rzym, Paryż], „Myśl Lotnicza” [Londyn]; kwartalnik „Zeszyty Historyczne” [Paryż] oraz tygodnik/dwutygodnik/miesięcznik - „Nowy Czas” [Londyn]. Na opracowanie składa się: Wstęp, pięć podstawowych rozdziałów, Zakończenie, Bibliografia, Summary, Indeks osobowy i Nota o autorze.

Spis treści:

Wstęp / 7
1. ALEKSANDER BREGMAN (1906–1967) – najważniejszy dalekowzroczny komentator spraw międzynarodowych na emigracji / 21
2. ZYGMUNT NOWAKOWSKI (1891–1963) – krakowianin na wygnaniu / 69
3. KAROL ZBYSZEWSKI (1904–1990) – „obojętny na zaszczyty, niechętny pochwałom, zachowujący najciekawsze myśli dla siebie” / 105
4. ZDZISŁAW BAU (1912–1991) – reportażysta / 135
5. GRZEGORZ MAŁKIEWICZ (1956–) – refleksje publicystyczne przez filozoficzny pryzmat współczesności / 155
Sprzedaż Fawley Court / 184
Ognisko Polskie w Londynie / 191
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie / 201
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów / 207
Zakończenie / 217
Bibliografia / 225
Indeks osobowy / 267
Summary / 281
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Journalists gathered around the London’s “Dziennik Polski and Dziennik Żołnierza” in the 20th and 21st centuries / 281
Nota biograficzna prof. zw. dr hab. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk / 287
Biographical note of prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk / 288

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

286 s.

ISBN:

978-83-67580-82-3 (druk) ; 978-83-67580-83-0 (wersja elektroniczna)

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2023

Identyfikator:

doi:10.25951/10693

Język:

polski

Typ:

tekst

Format:

application/pdf

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji