Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Wady stóp a równowaga u seniorów

Tytuł odmienny:

Feet deformities versus static balance in seniors

Abstrakt:

Wstęp: W praktyce fizjoterapeutycznej dotyczącej geriatrii rozpoznawanie jednostek chorobowych pełni kluczową rolę w planowaniu terapii pacjenta. Praca pomoże lepiej zrozumieć, jak ukierunkować terapię w celu poprawy równowagi u osób w wieku starszym. Cel pracy: Analiza wpływu wad stóp na równowagę statyczną u osób 60-90 letnich. Materiał i metodyka: W badaniu wzięły udział 384 osoby powyżej 60 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego. Pomiar wysokości ciała wykonano przy użyciu SECA 213, BMI zmierzono za pomocą TANITA BC-418 MA, poziom lęku przed wystąpieniem upadku określono za pomocą kwestionariusza FES-I, wybrane parametry równowagi statycznej zmierzono za pomocą platformy FreeMED, w ocenie wad postawy ciała uwzględniono parametry Harzmanna, które określono za pomocą DIERS formetric 4D, stopy zbadano za pomocą Podoscan 2D FootCAD. Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie związki pomiędzy wadami stóp, BMI, wiekiem, płcią, poziomem lęku przed wystąpieniem upadku, postawą ciała a wybranymi parametrami równowagi statycznej. Ponadto, wystąpiły istotne związki pomiędzy BMI a wadami stóp, natomiast brak jest statystycznie istotnych związków pomiędzy poziomem lęku przed wystąpieniem upadku, postawą ciała a równowagą statyczną przy oczach zamkniętych. Wnioski: 1. Wykazano zależność pomiędzy występowaniem płaskostopia poprze-cznego a równowagą. Zmiana wartości wskaźnika kąta Clarke’a oraz wskaźnika Wejsfloga wpływa na wybrane parametry równowagi. 2. Wraz ze wzrostem BMI spada wartość kąta Clarke’a oraz wskaźnika Wejsfloga. Ponadto wraz ze wzrostem BMI pogarszają się wybrane parametry równowagi statycznej. 3. Wraz z wiekiem pogarszają się wybrane parametry równowagi statycznej. Płeć męska okazała się być bardziej podatna na zaburzenia równowagi statycznej niż żeńska. 4. Wraz ze wzrostem poziomu lęku przed wystąpieniem upadku pogarszają się wybrane parametry równowagi statycznej. 5. Przy oczach zamkniętych nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy postawą ciała a równowagą statyczną, natomiast przy oczach otwartych wybrane parametry równowagi statycznej zależały od odchylenia od pionu oraz odchylenia bocznego.
Introduction: In geriatric physiotherapy, recognising patients’ disorders ensures mapping out effective therapeutic management. The paper is meant to aid fuller appreciation of how enhance individual balance in older patients through target-oriented therapy. Aim of study: Assessing the effect of feet deformities on static balance in individuals aged 60-90 years. Methods: The survey comprised 384 individuals over 60 from the Świętokrzyskie region. Body height was measured with SECA 213, BMI with TANITA BC-418 MA, individual fear of falling was determined through the FES-I questionnaire, select static balance parameters were assessed on the FreeMED platform; Harzmann variables were addressed by assessing postural defects determined with DIERS formetric 4D, whereas the feet were examined on the Podoscan 2D FootCAD. Results: Statistically significant associations were noted between feet deformities, BMI, age, gender, fear of falling level, posture, and select static balance variables. There were also significant associations between BMI and feet deformities, whereas no statistically significant associations between individual fear of falling, posture, and static balance with the eyes closed were encountered. Conclusions: 1. A correlation between the transverse flatfoot and balance was established. Alterations in the value of Clarke's angle index and Wejsflog's index affected select, individual balance variables. 2. As BMI increased, the value of Clarke's angle and Wejsflog index dropped. With increased BMI the select static balance variables deteriorated. 3. Select variables of individual static balance deteriorated with age. The male gender was found more susceptible to static balance disorders than the female one. 4. As the fear of a recurrent fall increased, select static balance variables deteriorated. 5. There was no statistically significant association between posture and static balance with the eyes closed, whereas with the eyes open, select static balance variables were noted to be dependent on both vertical and lateral deviations.

Uwagi:

Zawiera bibliografię

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10001

Katalog komputerowy:

kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Uzyskany tytuł:

doktor

Data uzyskania stopnia:

25.09.2023

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor:

Żak, Marek ; Szczepanowska-Wołowiec, Beata. Promotor pomocniczy

Dziedzina nauki:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dyscyplina naukowa:

Nauki o zdrowiu

Wydział:

Collegium Medicum

Typ:

rozprawa doktorska

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Stan publikacji:

niepublikowana

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 paź 2023

Data dodania obiektu:

30 paź 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/10527

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji