Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ocena wpływu siły mięśniowej na poprawę równowagi u chorych po udarze mózgu

Alternative title:

Assessment of the influence of muscle strenght training on the improvement of balance in stroke patients

Abstract:

Introduction: Research on muscle strength and balance among people after stroke, focus mainly on the assessment of functional improvement as a result of endurance training. On the other hand, the work of muscles on a short reflex arc is little known. Aim of the study: Assessment of the influence of muscle strenght training on the improvement of balance in stroke patiens. Material and methods: The study involved 164 people, including 117 patients after a single ischaemic stroke. The control group (n=47) was recruited randomly from among healthy residents of Radom. The tests were performed before and after the intervention in the form of the lower limbs muscles strength training with elastic resistance, in a closed kinematic chain, with biofeedback. Research tools: Leg Tensor device and Biodex Balance System. The data were analyzed based on the Mann Whitney U test, Wilcoxon test, Chi- square test (χ2), Spearman rank correlation. Results: In tests I and II, there occurred statistically significant differences between the study and control group in terms of the force (test I: p=0.000; test II: p=0.000), resistance (test I: p=0.000; test II: p=0.000), and power (test I: p=0.002; test II: p=0.000). In tests I and II, statistically significant differences in terms of the following indicators: OSI (test I: p=0.000; test II: p=0.000), APSI (test I: p=0.000; test II: p=0.001), MLSI (test I: p=0.000; test II: p=0.000), and the time spent in the A square (test I: p=0.000; test II: p=0.008), and B square (test I: p=0.000; test II: p=0.000), as well as in terms of the time in square IV (test I: p=0.005; test II: p=0.003) were found. Among people after stroke, the influence of the muscle strength on the values of balance indices: OSI (p=0.000), APSI (p=0.002), and MLSI (p=0.000) was found. In the control group, a statistically significant positive relationship between APSI obtained in test II and power was found (rs=0.40; p=0.030). Conclusions: People after stroke have less muscle strength and poorer balance compared to healthy people. Among people after a stroke, moment of lower limbs muscles force affects the values of the balance indices. In the group of healthy people, the power developed by the muscles of the lower limbs increases with the increase in the APSI value (meaning a deterioration of the balance).
Wprowadzenie: Badania dotyczące siły mięśniowej oraz równowagi u osób po udarze mózgu jednoczą się głównie na ocenie poprawy funkcjonalnej w wyniku treningów siłowych o charakterze wydolnościowym. Natomiast praca mięśniowa na krótkim łuku odruchowym, jest mało poznana. Cel pracy: Ocena wpływu siły mięśniowej na poprawę równowagi u chorych po udarze mózgu. Materiał i metody: Badaniami objęto 164 osób, w tym 117 chorych po pojedynczym niedokrwiennym udarze mózgu. Grupę kontrolną (n=47) zrekrutowano losowo spośród zdrowych mieszkańców Radomia. Badania wykonano przed i po interwencji w postaci treningu kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym, z elastycznym oporem, z biofeedbackiem. Narzędzia badawcze: urządzenie Leg Tensor i platformia Biodex Balance System. Do obliczeń wykorzystano testy statystyczne: U-Manna Whitney’a, Wilcoxona, Chi-kwadrat (χ2), korelację rang Spearmana. Wyniki: W badaniu I i II wystąpiły statystycznie istotne różnice między grupą badaną i kontrolną pod względem siły (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,000), oporu (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,000) i mocy (badanie I: p=0,002; badanie II: p=0,000). W badaniu I i II wystąpiły statystycznie istotne różnice pod względem wskaźników: OSI (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,000), APSI (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,001), MLSI (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,000) oraz czasu przebywania w kwadracie A (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,008) i B (badanie I: p=0,000; badanie II: p=0,000) i czasu w kwadracie IV (badanie I: p=0,005; badanie II: p=0,003). U osób po udarze mózgu stwierdzono wpływ siły na wartości wskaźników równowagi: OSI (p=0,000), APSI (p=0,002) i MLSI (p=0,000). W grupie kontrolnej stwierdzono statystycznie istotny dodatni związek między APSI uzyskanym w badaniu II a mocą (rs=0,40; p=0,030). Wnioski: Osoby po udarze mózgu mają mniejszą siłę mięśniową i gorszą równowagę w stosunku do zdrowych. U osób po udarze mózgu siła mięśni kończyn dolnych ma wpływ na wartości wskaźników równowagi. W grupie zdrowych osób, wraz ze wzrostem wartości wskaźnika APSI (oznaczającym pogorszenie równowagi) rosną wartości mocy rozwijanej przez mięśnie kończyn dolnych.

Additional notes:

Zawiera bibliografię

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10000

Computer catalogue:

click here to follow the link

Language:

pol

Degree name:

doktor

Date obtained:

25.09.2023

Degree grantor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Supervisor:

Żak, Marek ; Szczepanowska-Wołowiec, Beata. Promotor pomocniczy

Field:

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Scientific disciplines:

Nauki o zdrowiu

Faculty:

Collegium Medicum

Type:

rozprawa doktorska

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Publication status:

niepublikowana

Object collections:

Last modified:

Oct 30, 2023

In our library since:

Oct 30, 2023

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/10526

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information