Object structure
Title:

Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Kaliszewska, Małgorzata ; Zawadzka, Bożena

Keywords:

Demel, Maciej ; krytyka naukowa ; recenzja naukowa ; warsztat pisarski ; krytyk adaptacyjny

Abstract:

W bogatej i różnorodnej twórczości naukowej Macieja Demela znajdujemy interesujący obszar publikacji, dotyczących krytyki naukowej. Demel uprawiał krytykę, pisząc recenzje, artykuły krytyczne, felietony i artykuły satyryczne. Omówione w artykule publikacje to recenzje i artykuły recenzyjne umieszczone na łamach czasopism specjalistycznych w latach 1957–1972, świadczące o pasji poznawczej, ogromnej erudycji i zaangażowaniu autora w rozwój dyscyplin, którymi się naukowo parał i o jego aktywnym, wnikliwym czytelnictwie. Cechy takie, jak odwołania do tradycji, dbałość o jakość publikowanych książek, wskazują na to, że Demela można uznać za krytyka adaptacyjnego.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 199-214

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9546

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

×

Citation

Citation style: