Object structure
Title:

Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej do parlamentu w 1922 roku w powiatach radomskim, koneckim i opoczyńskim

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Stanaszek, Bogdan

Keywords:

wybory do sejmu w Polsce 1922 r. ; zaangażowanie polityczne duchowieństwa katolickiego ; sytuacja polityczna w powiatach: radomskim, koneckim i opoczyńskim w 1922 r. ; elections to the Sejm in Poland in 1922 ; political involvement of the Catholic clergy ; political situation in Radomski, Konecki and Opoczyński counties in 1922.

Abstract:

W czasie kampanii wyborczej do parlamentu jesienią 1922 r. duchowni w powiatach: radomskim, koneckim i opoczyńskim, na ogół popierali ugrupowania prawicowe skupione w Chrześcijańskim Związku Jedności Narodu. Zgodnie z zaleceniami kurii mogli to robić poza kościołem. Przebadane materiały administracji państwowej wskazują, że największe zaangażowanie duchownych w organizację wieców ChZJN nastąpiło w powiecie koneckim, gdzie blisko połowa zebrań była zwoływana przez duchownych. Jednak w działalność tę zaangażowało się jedynie sześciu księży. Znacznie mniej przypadków odnotowano w powiecie radomskim, a dla powiatu opoczyńskiego dokumentacja jest niepełna. ChZJN wygrał wybory w okręgu nr 93, a najwyższe poparcie otrzymał w powiecie radomskim i opoczyńskim. During the electoral campaign to the parliament in Autumn 1922, the clergy in Radomski, Konecki and Opoczyński counties generally supported right-wing parties that formed the Christian Association of National Unity (ChZJN). Following the recommendations of the Curia, they were allowed to do that outside the Church. Researched material of the State administration indicates that the largest involvement of the clergy in the organization of ChZJN rallies took place in Konecki county, where nearly half the meetings were held by the clergy. Nonetheless, only six priests were involved in that activity. Conspicuously fewer cases have been confirmed in Radomski county, and as for Opoczyński county, documentation is not complete. ChZJN won the elections in constituency No 93, and it received the largest support in Radomski and Opoczyński counties.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 205-234

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4408

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: