Object structure
Title:

MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ Wiersz Lucjana Rydla [W promienne, słońcem złote rano] wobec obrazu Jacka Malczewskiego

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Igliński, Grzegorz

Keywords:

faun ; odrodzenie ; starość ; tęsknota ; śmierć

Abstract:

Artykuł podejmuje zagadnienie relacji pomiędzy obrazem malarskim a powstałym z jego powodu tekstem poetyckim. Czyni to na przykładzie jednego z wielu utworów Lucjana Rydla zainspirowanych dziełami Jacka Malczewskiego. Wiersz nie posiada tytułu, zaczyna się słowami „W promienne, słońcem złote rano” i dotyczy obrazu o nieustalonej nazwie, ukazującego starca z motylem i młodym faunem. Obie prace, Rydla i Malczewskiego, nie są jednoznaczne w swej wymowie, definiują człowieka jako byt śmiertelny żyjący złudzeniami, rozdarty między niebem a ziemią, zależny od kaprysów losu. Wydaje się więc, że wiersz prowadzi do podobnych refleksji, jak kontemplacja obrazu. Dzieło Malczewskiego okazuje się jednak bardziej złożone. Rodzi niepokój co do przeznaczeń człowieka, milcząco pyta o relację między duchem i ciałem, życiem i śmiercią, o tajemnicę szczęścia, wieczności, wyzwolenia.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4086

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: