Object structure
Title:

Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Maciejewska, Monika

Keywords:

kryzysowe nauczanie zdalne ; transformatywne uczenie się ; nawyki mentalne ; edukacja wyższa

Abstract:

Kryzysowa edukacja zdalna prowadzona w czasie pandemii COVID-19 stała się ważnym doświadczeniem nie tylko dla instytucji edukacyjnych, ale przede wszystkim dla wielu osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z edukacją. W artykule podjęto próbę przyjrzenia się tym doświadczeniom z punktu widzenia studentów uczelni wyższych. Teoretyczny kontekst badania stanowiła idea transformatywnego uczenia się J. Mezirowa. Zdaniem autorki nowe warunki kształcenia tworzyły okoliczności, które mogły wypełniać znamiona dylematu dezorientacyjnego. Przeprowadzone badania pilotażowe miały na celu określenie, czy studenci, którzy musieli dostosować się do nowych warunków kształcenia i życia, dostrzegają symptomy zmian w zakresie własnych nawyków mentalnych. Wyniki pokazały, że średnio co trzeci student zauważa zmiany, które nazywa wzmocnieniem, w zakresie 8 z 16 prezentowanych nawyków mentalnych. Wskazuje to na zainicjowanie u wielu studentów procesu transformacji ich uczenia się. Potencjał ten może stanowić podstawę do podejmowania w kształceniu wyższym działań wspierających zapoczątkowane zmiany. Przygotowany projekt miał charakter badań porównawczych i został zrealizowany w grupach studentów polskich i litewskich.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 111-132

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9570

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: