Object structure
Title:

Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Leżucha, Magdalena ; Hofman, Adam

Keywords:

nauczyciel ; uczniowie ; przywództwo edukacyjne ; edukacja zdalna ; edukacja zapośredniczona ; pandemia

Abstract:

Edukacja zdalna dla nauczycieli to codzienne mierzenie się z problemami natury technologicznej, komunikacyjnej i emocjonalnej. Dla wielu z nich jest to nierówna walka, którą podejmują, ponieważ są odpowiedzialni za swoich uczniów, współpracowników oraz szkołę. Edukacja zdalna w związku z pandemią COVID-19 rozpoczęła się niespodziewanie. Zagościła w szkołach i trudno ocenić, kiedy się zakończy. Bez względu na czas jej trwania, szkoły muszą stawić jej czoła, radząc sobie najlepiej jak potrafią. Technologiczne wyposażenie placówek szkolnych, dostępność sprzętowa i internetowa, dostępność cyfrowych materiałów dydaktycznych, metodyka nauczania online oraz poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów i rodziców sprawiły, że zdalna nauka stała się dużym wyzwaniem dla szkół, ale przede wszystkim dla nauczycieli i uczniów. Nauczanie zdalne w czasach pandemii przedefiniowało rolę nauczyciela, który z wychowawcy i edukatora staje się powoli przywódcą edukacyjnym, organizującym i przewodzącym całym procesem dydaktyczno-wychowawczym w sieci.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 47-66

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9567

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: