Object structure
Title:

Proces uspołeczniania adolescentów w okresie pandemii jako determinant skutecznej edukacji zdalnej – wyzwanie pokolenia iGen

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Kiedrowicz, Grzegorz ; Ziębakowska-Cecot, Katarzyna

Keywords:

uspołecznianie ; adolescencja ; pandemia ; edukacja zdalna ; iGen

Abstract:

Formy zdalnej edukacji wprowadzone na masową skalę w czasie pandemii koronawirusa wyraźnie pokazały, że priorytetem nie powinny być wyłącznie treści kształcenia, a zaspokojenie podstawowych potrzeb uczniów pokolenia iGen zgodnie z ideą „Maslow przed Bloomem”. Jedną z kluczowych potrzeb młodzieży szkolnej jest socjalizacja i stworzenie warunków do jej prawidłowego przebiegu. By określić powiązania między uwarunkowaniami procesu adolescencji a efektywnością edukacji zdalnej, przeprowadzono w I kwartale 2021 r. badanie ankietowe wśród ponad 200 uczniów szkół średnich regionu radomskiego. Mimo że wszyscy badani uczniowie korzystają z serwisów społecznościowych, które z definicji powinny wspierać rozwijanie kontaktów rówieśniczych, to zdecydowana większość, ok. 80% nastolatków, deklarowała preferowanie interakcji bezpośrednich w świecie rzeczywistym. Potrzeba kontaktów z „żywymi” osobami jest tak duża, że adolescenci wskazywali ją najczęściej jako główne wyzwanie edukacji zdalnej. Część uczniów zauważyła także, że minimalne kontakty z rówieśnikami i nauczycielami ograniczyły użycie metod i środków kształcenia, które wspierają zrozumienie i zapamiętywanie przyswajanych treści i umiejętności (np. brak pracy zespołowej). Nagłe, nieprzewidziane warunki uczenia się są źródłem tak dużego stresu dla blisko 2/3 respondentów, że ocenili oni swe samopoczucie jako niedobre (zgłaszane problemy psychiczne, załamania). Wyniki uzyskane w toku badań dają okazję do wielu refleksji, m.in. dla edukatorów, by uświadamiać nauczycielom i uczniom znaczenie „widocznego” uczenia się, stwarzania warunków do dojrzewania i kształcenia jednocześnie.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 79-97

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4803

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

t. 39

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: