Object structure
Title:

Najważniejsze jest dobro dziecka, czyli władza rodzicielska przed i po rozwodzie

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Pańtak, Patrycja

Keywords:

dziecko ; dobro dziecka ; małżeństwo ; rozwód ; władza rodzicielska

Abstract:

Celem podjętego tematu było wyjaśnienie terminów: władza rodzicielska, rozwód, małżeństwo. Po przeprowadzonej analizie tych pojęć autorka skupiła swoją uwagę na wpływie rozwodu i rozstania rodziców na psychikę i społeczne funkcjonowanie dziecka. Rozwód to zjawisko coraz częściej spotykane w polskim społeczeństwie, władza rodzicielska po rozwodzie nadal przysługuje obojgu rodzicom. Sąd przy orzekaniu rozwodu oraz ustalaniu władzy rodzicielskiej kieruje się przede wszystkim nadrzędnym dobrem dziecka. Powstaje pytanie: jak na ten proces reaguje dziecko, jakie skutki zachodzą w jego psychice, a w efekcie w jego społecznym funkcjonowaniu? Dziecko na każdym etapie swojego rozwoju, począwszy od narodzin do okresu dojrzewania, w różny sposób przeżywa rozstanie rodziców. Bardzo często obwinia siebie za rozpad rodziny, staje się agresywne wobec kolegów i koleżanek. Rozwód doprowadza do zaburzenia funkcjonowania dziecka w społeczeństwie, m.in. poprzez opóźnienie w nauce, nadużywanie środków odurzajacych, psychoaktywnych. Na skutek rozwodu rodziców ma zaburzone wzorce związku, co często skutkuje problemami w założeniu przez niego swojej własnej rodziny i prawidłowym jej funkcjonowaniu.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 73-90

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4666

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 38

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: