Object structure
Title:

Walka z pożarami na ziemiach polskich 1018-1795. Przegląd dokumentów źródłowych

Group publication title:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Creator:

Ulicki, Bogusław

Keywords:

pożary ; ochrona przeciwpożarowa ; Polska ; historia

Abstract:

W artykule, w oparciu o teksty źródłowe i opracowania historyczne, dokonano przeglądu dokumentów obrazujących historię ochrony przeciwpożarowej w Polsce do roku 1795. Przegląd obejmuje archiwalia dotychczas nieznane lub z niewiadomych powodów pomijane w publikowanych pracach historycznych (konstytucje sejmowe, lauda sejmikowe, pamiętniki, prasa, wiersze oraz, bardzo rzadkie, przedstawienia ikonograficzne). Jest on jednocześnie próbą polemiki z niektórymi współczesnymi badaczami polskiej historii ochrony przeciwpo-żarowej. Prezentowane opracowanie zawiera także niektóre dane statystyczne związane z pożarami okresu polskiego średniowiecza, obszerniej przedstawionego w autorskiej pracy „Pożary średniowiecza – kronikarskie przekazy i zapisy”.

Place of publishing:

Piotrków Trybunalski

Physical description:

s. 129-166

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4432

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

T. 22, z. 2

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: