Object structure
Title:

Juliusz Enoch jako urzędnik i doradca władz najwyższych Królestwa Polskiego (1839–1863)

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Nowak, Mariusz

Keywords:

biurokracja ; Królestwo Polskie w XIX w. ; prawodawstwo polskie ; inteligencja polska ; Bureaucracy ; Polish Kingdom in the 19th Century ; polish legislation ; polish intelligence

Abstract:

Artykuł analizuje etapy kariery urzędniczej prawnika Juliusza Enocha w wymiarze sprawiedliwości Królestwa Polskiego w połowie XIX w. Wskazuje na czynniki wpływające na przebieg awansu w realiach carskiej administracji, zwracając szczególną uwagę na czynnik protekcji. Autor zajął się także aspektem oddziaływania Enocha na namiestnika Królestwa Polskiego, księcia Michała Gorczakowa, w kwestii rozładowania kryzysu politycznego w tym kraju, na początku lat sześćdziesiątych XIX w. Wskazał także na kwestię depolonizacji administracji Królestwa po klęsce powstania styczniowego, czego dowodem był upadek kariery Enocha po 1863 r. The article analyzes the career stages of the lawyer Juliusz Enoch as part of the bureaucratic hierarchy of justice of the Polish Kingdom in the mid-nineteenth century. He points to the factors influencing the course of promotion in the realities of the tsarist administration; paying particular attention to the factor of protection of influential patrons. The article also touched on the aspect of Enoch’s influence on the governor of the Polish Kingdom, Prince Michal Gorczakov, in order to unload the political crisis in that country in the early 1960’s. The author also pointed to the depolonization of the Kingdom’s administration after the fall of the January Uprising, as evidenced by Enoch’s fate after 1863.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 81-103

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4403

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: