Object structure
Title:

„Splot aktywności” w twórczej pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Okraj, Zofia

Keywords:

twórcza praca dydaktyczna ; nauczyciel akademicki ; teoria ESA

Abstract:

Celem artykułu jest przedstawienie fragmentu wyników badań nad twórczą pracą dydaktyczną nauczycieli akademickich zrealizowanych za pomocą deskryptywnego studium indywiudalnych przypadków i przy wykorzystaniu teoretyczno-metodologicznej koncepcji ESA Howarda E. Grubera. Opracowanie zawiera opis i interpretację wyłaniającej się z badań prawidłowości związanej z angażowaniem się badanych nauczycieli akademickich w liczne formy aktywności związane z wdrażaniem i popularyzowaniem wymyślanych/pioniersko adaptowanych/twórczo modyfikowanych przez nauczycieli rozwiązań dydaktycznych w obszarze: strategii/koncepcji/metod/technik kształcenia oraz wykorzystywanych w tym procesie środków dydaktycznych.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4382

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: