Object structure
Title:

Beacony w muzeach: przypadek osób z niepełnosprawnością sensoryczną

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Manczak, Iryna ; Bajak, Maria

Keywords:

osoby z niepełnosprawnością ; niepełnosprawność sensoryczna ; beacony ; uczestnictwo w kulturze ; komunikacja rynkowa ; turystyka muzealna

Abstract:

Dostęp do kultury osób z niepełnosprawnością stanowi ważne zagadnienie, które może determinować kierunki rozwoju działalności placówek muzealnych. Instytucje te odgrywają bowiem istotną rolę w procesie kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz upowszechniania wartości historii, kultury i nauki. Zadania te powinny być realizowane bez względu na stopień sprawności danej osoby zainteresowanej ich działalnością. Perspektywiczne znaczenie w tym obszarze posiadają nowoczesne technologie, które w połączeniu z rozwojem kompetencji pracowników muzeów i działaniami dostosowującymi rzeczywistą przestrzeń muzealną, mogą odgrywać fundamentalne znaczenie w procesie wyrównywania szans niepełnosprawnych odbiorów kultury. Jako nadrzędny cel artykułu należy wskazać identyfikację znaczenia beaconów w komunikacji rynkowej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie z osobami posiadającymi dysfunkcję wzroku i słuchu. Na potrzeby prowadzonych rozważań postawiono tezę głoszącą, że beacony wspierają proces komunikacji rynkowej muzeów ze zwiedzającymi z niepełnosprawnością sensoryczną. W celu weryfikacji przyjętej tezy zrealizowano wywiady pogłębione w wybranych muzeach korzystających z analizowanego rozwiązania. Badania prowadzone były w latach 2019-2020. W trakcie ich realizacji podjęto próbę zidentyfikowania zakresu wykorzystania możliwości beaconów w procesie komunikacji z odbiorcami z niepełnosprawnością, jak również określenia przyczyn obecnego stanu rzeczy.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4380

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: