Object structure
Title:

Przebieg rozwoju oraz wpływ środowiska rodzinnego na rozwój mutyzmu wybiórczego u dwóch sióstr – studium przypadku

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Świerczyńska, Justyna ; Chojnowska–Ćwiąkała, Izabela ; Lipska, Katarzyna

Keywords:

zaburzenia lękowe u dzieci ; mutyzm wybiórczy ; fobia społeczna

Abstract:

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem najczęściej rozwijającym się we wczesnym dzieciństwie między 3. a 5. rokiem życia, występuje również u dorosłych. Charakteryzuje się brakiem komunikacji werbalnej w niektórych sytuacjach społecznych, pomimo nawiązywania kontaktu słownego w innych sytuacjach. W artykule tym zaprezentowano przebieg rozwoju oraz obraz kliniczny mutyzmu wybiórczego dwóch sióstr od urodzenia aż do momentu rozpoznania zaburzenia. Dodatkowo wskazano, że rodzina prezentowanych pacjentek doświadczała różnych czynników stresu psychospołecznego, które można postrzegać jako czynnik stabilizujący to zaburzenie. Często to właśnie rodzina stwarza warunki sprzyjające lub hamujące jego rozwój, modeluje również wzorce relacji interpersonalnych nawiązywanych w środowisku społecznym. Zmniejszenie interakcji społecznych może wzmacniać w dziecku tendencje unikowe, tworząc nieprzystosowawczy sposób zachowania.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4379

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: