Object structure
Title:

Edukacja alternatywna na Ukrainie. Koncepcja pracy szkoły autorskiej Mikołaja Guzika

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Bocharova, Olena

Keywords:

edukacja alternatywna ; szkoła autorska ; proces dydaktyczno-wychowawczy ; program nauczania ; metody i formy kształcenia

Abstract:

Dyskurs pedagogiczny o edukacji alternatywnej jest niezwykle szeroki, ponieważ kryzys systemu edukacji był od wieków motorem do poszukiwań nowych rozwiązań. Współczesna edukacja wiedzy i informacji stawia na innowacyjność oraz staje przed nowymi wyzwaniami. Szkoły alternatywne zaczęły powstawać, jako protest wobec szkoły tradycyjnej, a w szczególności jej cechom takim jak: autorytaryzm, uniformizm, schematyzm oraz przekazywanie uczniom gotowej wiedzy. W rezultacie tej krytyki powstały liczne szkoły alternatywne, np. „szkoły wolne”, „akademie uliczne”, „otwarte klasy”, „szkoły bez ścian”. W artykule podjęto próbę opisania historii powstania edukacji alternatywnej na Ukrainie, została wyjaśniona treść szkół alternatywnych jako zjawiska pedagogicznego, wyznaczone priorytety alternatywnych systemów pedagogicznych na przykładzie szkół autorskich oraz doświadczenie ich organizacji oraz określone ich wagi i zalety. W artykule także został zaprezentowany system nauczania zorientowanego w autorskiej szkole Mikołaja Guzika, która jest przykładem edukacji alternatywnej na Ukrainie.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4378

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 36

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: