Object structure

Title:

Kolonizacja józefińska na obszarze dawnej Galicji w świetle uwarunkowań prawno-osadniczych

Creator:

Cepil, Monika

Keywords:

geografia historyczna ; kolonizacja józefińska ; Galicja ; osadnictwo

Abstract:

Artykuł obejmuje próbę zbadania aspektów związanych z uwarunkowaniami prawno-osadniczymi wsi józefińskich na obszarze dawnej Galicji. W tekście analizy prawno-polityczne uchwyciły czynniki związane z procesami kolonizacji józefińskiej i jej rozwojem w końcu XVIII w. Wyodrębniono charakter osadniczy nowo powstałych wsi. W artykule wykorzystano rozporządzenia dotyczące procesu kolonizacji józefińskiej, materiały źródłowe z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Archiwum Narodowego w Krakowie.

Physical description:

s. 27-44

ISSN:

2449-738X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Date issued:

2020

Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4173

Language:

polski

Is part of:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne

Has part:

t. 21, z.1

×

Citation

Citation style: