Object structure
Title:

Sprawozdanie z X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Jabłonowska, Małgorzata ; Wiśniewska, Justyna

Keywords:

X Zjazd Pedagogiczny ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ; sprawozdanie ; kryzys wspólnotowości

Abstract:

Tekst publikacji jest sprawozdaniem z obrad X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, który odbył się w dniach 18-20 września 2019 r. w Warszawie. Tytuł zjazdu: Pedagogika i edukacja wobec kryzysu wspólnotowości, zaufania i autonomii odzwierciedla podejmowane w obradach plenarnych, sekcyjnych i seminaryjnych zagadnienia. Sprawozdanie zawiera opis tez formułowanych przez pedagogów oraz informacje statystyczne o skali wydarzenia.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4170

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: