Object structure
Title:

Akademicki proces kształcenia kandydatów na nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji - w świetle badań studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Winiarczyk, Anna ; Warzocha, Tomasz

Keywords:

technologie informacyjno-komunikacyjne ; kształcenie nauczycieli ; kompetencje cyfrowe ; cyfrowa szkoła

Abstract:

Zdobywanie kunsztu pedagogicznego w toku studiów przez kandydatów na nauczycieli jest niezwykle istotnym elementem składającym się na profesjonalizm zawodowy. Dziś w epoce cyfrowej, kiedy synergia nowoczesnych technologii z edukacją stała się faktem, istotną kwestią jest przygotowanie studentów - przyszłych nauczycieli do zastosowania technologii cyfrowych w procesie kształcenia. W związku z powyższym studenci uczelni pedagogicznych wyposażani są w wiedzę oraz umiejętności mające na celu przysposobić ich do wypełniania zadań nauczyciela interaktywnej klasy, posiadającego kompetencje do zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące opinii studentów kierunku nauczycielskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat ich gotowości do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przyszłej pracy zawodowej. Przeprowadzenie badań w różnych ośrodkach akademickich umożliwiło dokonanie porównań opinii dwóch grup studentów, a tym samym szerszego spojrzenia na analizowane zagadnienie.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2020

Identifier:

doi:10.25951/4164

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 35, nr 1

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: