Object structure
Title:

W kręgu Uwag 1940-1942 Karola Ludwika Konińskiego

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Ludwicki, Konrad

Keywords:

wojna ; dziennik ; Bóg ; zło ; egzystencja ; Koniński

Abstract:

Artykuł (będący pierwotną wersją rozdziału drugiego książki) obejmuje między innymi kwestię genezy tekstu Konińskiego. Autor próbuje w nim dociec również przynależności gatunkowej. Pisze o przesłaniu, kontekstach stylistycznych i ideowych. W dużej części tekst ten skupiony jest na kwestii autopsji (doświadczenia) jako czynniku, który ma ważny wpływ na treść tworzonego przez Konińskiego dziennika. Bo i za gatunkiem głównie dziennika, którym są Uwagi, optuje autor. W tekście rozpatrywane są również zagadnienia etyczne, jak też problemy wiary i niewiary. Obecne są również kwestie Boga, Szatana i modlitwy. Autor przywołuje fragmenty z dzieł myśli i filozofii głównie chrześcijańskiej. Odwołuje się do doktorów kościoła, których myśl wpłynęła i koresponduje z ideami Karola Ludwika Konińskiego. Tekst poświęcony jest, mówiąc najogólniej, interpretacji Uwag. To osobliwy komentarz do nich. Komentarz do książki publicysty, prozaika i myśliciela wciąż mało obecnej w humanistyce polskiej. Jednak publikacji Ludwickiego nie można traktować jako wyłącznie pracy o Konińskim, lecz trzeba na nią patrzeć również jako na dyskurs o skomplikowanych kwestiach światopoglądowych i teodycealnych, nie oderwanych wszakże od tekstu Uwag. To studium i o tym, co Karola Ludwika Konińskiego nie tylko formowało, ale i ostatecznie ukształtowało (lektury, rodzina, historia…). To rzecz inspirująca i potrzebna. Wypełnia lukę we wciąż ubogim stanie badań nad pisarzem i jego ideą. Przywraca też współczesnemu odbiorcy, poprzez liczne przywoływanie cytatów, sam dziennik, jakim są Uwagi.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4095

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: