Object structure
Title:

Metaforyzacje terminu twarz Innego / twarz innego w wybranych polskich tekstach humanistycznych z zakresu studiów nad innością

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Woźniak-Wrzesińska, Ewelina

Keywords:

filozofia dialogu ; Levinas ; metafora semantyczno-retoryczna ; metafora pojęciowa

Abstract:

Celem artykułu jest opis metaforyzacji terminów w tekstach nauk humanistycznych. Jako przedmiot analiz wybieram rozbudowany termin twarz Innego / twarz innego. Przyglądam się mu z dwu perspektyw: semantyczno-retorycznej oraz kognitywnej i zestawiam ze sobą metaforę tradycyjną oraz pojęciową. Dostrzegam, że tekstowym wykładnikiem metafory pojęciowej jest metafora tradycyjna (semantyczno-retoryczna). W konkluzji dochodzę do wniosku, że charakterystyka terminów niedefiniowanych i niedefiniowalnych powinna zasadzać się na dwuaspektowym opisie ich metaforyczności. Takie działanie badawcze pozwala bowiem na obserwację, w jaki sposób jest modelowany dyskurs poddawany analizie.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4094

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: