Object structure
Title:

„Odzyskuję sam siebie”. Codzienność według dojrzałego Juliusza Słowackiego w świetle jego refleksji na temat jedzenia

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Rzepniewska, Anna

Keywords:

romantyzm ; Juliusz Słowacki ; korespondencja ; codzienność ; jedzenie

Abstract:

Artykuł dotyczy stosunku Juliusza Słowackiego do codzienności. Materiałem badawczym jest korespondencja poety, a przede wszystkim jej fragmenty poświęcone jedzeniu. Celem analizy, której poddano listy z różnych okresów życia twórcy, było zweryfikowanie znanego poglądu o radykalnej przemianie Słowackiego i odrzuceniu przez niego spraw przyziemnych w latach czterdziestych XIX wieku. Wyniki pozwalają myśleć o tym poglądzie jak o stereotypie, obciążającym recepcję pism poety, a działającym również w tradycji odczytań poematu Anhelli. W konkluzji zaproponowano inne spojrzenie na podejście dojrzałego Słowackiego do świata – bez dzielenia rzeczywistości na sfery sacrum i profanum i bez nadmiernej spirytualizacji sfery materialnej.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4088

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: