Object structure
Title:

Konceptualizowanie Innego w prasie okresu przedsolidarnościowego (1978-1980). Od stereotypu wroga do oponenta politycznego

Group publication title:

Studia Filologiczne

Creator:

Suska, Dorota

Keywords:

prasa oficjalna ; prasa niezależna ; dyskurs polityczny ; stereotyp wroga ; oponent polityczny

Abstract:

Autorka artykułu przedstawiła wybrane aspekty komunikacji politycznej w świetle tekstów prasowych oficjalnych i niezależnych z lat 1978–1980. Analizy koncentrowały się na figurze wroga – Innego w aspekcie ideologicznym. W prasie oficjalnej nastąpił w tym czasie powrót do retoryki emocjonalnej, negatywnej, koncentrowanej wokół „stereotypu wroga”, który kształtuje się na gruncie stereotypu „obcego”. Natomiast w prasie niezależnej zauważalne były językowe wykładniki racjonalnej, otwartej narracji i pragmatycznej koncepcji oponenta politycznego.

Place of publishing:

Kielce

ISSN:

2450-0380

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2019

Identifier:

doi:10.25951/4087

Language:

polski

Is part of:

Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Has part:

T. 32

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: