Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy w Oddziale Informacji Naukowej.

Tytuł: Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948-1989 (wydanie drugie zmienione i poszerzone)

Abstrakt:

Monografia pt. „Polskie szkoły przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948-1989” (wydanie drugie zmienione i poszerzone), przedstawia historię powstania i strukturę organizacyjną systemu polskich szkół przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej oraz ich różnorodne formy działalności dydaktyczno-wychowawczej. Autorka koncentruje uwagę na analizie procesów instytucjonalizacji polskich szkół przedmiotów ojczystych, interpretacji różnorodnych form działalności oświatowej oraz społecznych, politycznych i kulturowych uwarunkowaniach ich funkcjonowania. Problematyka badawcza: Problematyka badawcza niniejszej publikacji dotyczy genezy i struktury organizacyjnej polskich szkół przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii w latach 1948–1989; Roli instytucji oświatowych i organizacji emigracyjnych w budowaniu systemu szkolnictwa polskiego na obczyźnie; Systemu organizacji wewnętrznej polskich szkół przedmiotów ojczystych w zakresie realizacji procesu nauczania, podstaw programowych, kadrowych i materialnych; Założeń wchowania narodowego i religijnego w szkołach sobotnich, form działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz współpracy szkół sobotnich z rodzicami uczniów. Metody badawcze: W celu realizacji problemów badawczych zastosowano metodę monograficzną. Jako metody uzupełniające zastosowano analizę dokumentów oraz analizę i krytykę piśmiennictwa. Wnioski: Przeprowadzone badania mają istotne znaczenie dla dziejów oświaty i szkolnictwa polskiego na uchodźstwie w XX wieku. Wnoszą istotny wkład w historiografię oświatowo-pedagogiczną. Podjęty temat jest aktualny i bardzo istotny – oddziaływanie i konsekwencje funkcjonowania polskiego systemu oświaty na obczyźnie miały i nadal mają wpływ na formowanie się i kształcenie młodych pokoleń Polaków oraz umacnianie się naszej tożsamości narodowej w kraju i poza jego granicami.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów ..... 7
Wstęp .... 9
ROZDZIAŁ 1 Organizacja systemu szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii w czasie drugiej wojny światowej
1.1. Struktura społeczna emigracji wojennej ... 29
1.2. Struktura szkolnictwa ........32
1.2.1. Szkolnictwo wyższe ......... 34
1.2.2. Szkolnictwo średnie ..... 38
1.2.3. Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna .......... 40
1.3. Rola instytucji i organizacji oświatowych w budowaniu systemu szkolnictwa polskiego ...... 44
1.3.1. Organizacja szkolnictwa polskiego przez centralne władze oświatowe na emigracji .........44
1.3.2. Działalność Instytucji i organizacji oświatowych w zakresie tworzenia struktur szkolnictwa polskiego .. 55
ROZDZIAŁ 2 Organizacja systemu polskich szkół przedmiotów ojczystych w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej
2.1. Sytuacja szkolnictwa polskiego na emigracji po zakończeniu drugiej wojny światowej ....... 71
2.2. Geneza powstania polskich szkół przedmiotów ojczystych .....79
2.3. Rola instytucji i stowarzyszeń emigracyjnych w organizacji szkół przedmiotów ojczystych .... 82
2.3.1. Zrzeszenie Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii ..... 83
2.3.2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów ....... 100
2.3.3. Polska Macierz Szkolna .....107
2.3.4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży ......117
2.4. Rola czasopiśmiennictwa w działalności organizacji oświatowych ........124
ROZDZIAŁ 3 Realizacja procesu nauczania w szkołach przedmiotów ojczystych i jego podstawy organizacyjne oraz programowe
3.1. System organizacji wewnętrznej ....... 139
3.2. Podstawy materialne ...... 147
3.3. Kadra nauczycielska .......... 152
3.4. Kształcenie nauczycieli szkół sobotnich ....157
3.5. Programy nauczania ..... 167
3.6. Podręczniki ..... 193
3.7. Egzaminy .... 212
ROZDZIAŁ 4 Współpraca szkoły z rodzicami w wychowaniu narodowym i religijnym dzieci
4.1. Założenia wychowania narodowego i religijnego w szkołach przedmiotów ojczystych .....221
4.2. Rola domu rodzinnego w wychowaniu ojczystym i religijnym dzieci .... 228
4.3. Formy współpracy szkoły z rodzicami .....233
4.3.1. Działalność Komitetu Rodzicielskiego .....238
4.3.2. Praca domowa ...... 247
4.3.3. Edukacja rodziców ...... 249
ROZDZIAŁ 5 Formy działalności pozalekcyjnej uczniów w szkołach przedmiotów ojczystych
5.1. Akademie .... 253
5.2. Teatr dziecięcy i młodzieżowy ..... 258
5.3. Festiwale ... 261
5.4. Zespoły folklorystyczne, taneczne, chóry ....263
5.5. Wystawy ... 266
5.6. Konkursy ..... 269
5.7. Gazetki i kroniki szkolne .....272
5.8. Kolonie i półkolonie ....278
5.9. Harcerstwo .... 280
Zakończenie .....289
Bibliografia .......293
Wykaz fotografii .....311
Wykaz tabel ....313
Indeks osobowy .....315

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

326 s.

ISBN:

978-83-67580-13-7

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2022

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10638 ; doi:10.25951/9155

Język:

polski

Typ:

tekst

Prawa dostępu:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 cze 2024

Data dodania obiektu:

13 cze 2024

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/9155

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji