Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Ranking gmin województwa świętokrzyskiego

Abstract:

Obecnie jedną z ważniejszych jest problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego. Gminy powinny prowadzić działania, które zapewnią ciągłość oraz odpowiednią jakość usług publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Gminy są ośrodkami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Czynnikami różnicującymi sposób wykonywania poszczególnych zadań są zasoby endogeniczne gminy oraz faktyczne potrzeby mieszkańców i podmiotów gospodarczych działających na jej terenie. Dokonując analizy struktury złożonego zjawiska – rozwoju, w określonym miejscu i czasie, wskazać należy potencjały (endogeniczny kapitał terytorialny) pozwalające modelować jego siłę. Poziom rozwoju nie jest jednorodny. Jego zróżnicowanie przestrzenne skutkuje różnymi warunkami do prowadzenia działalności gospodarczej czy różnym poziomem i warunkami życia mieszkańców. Determinanty działania gmin mają charakter interaktywny. Są splotem wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które tworzą wielowymiarową przestrzeń. Należy je postrzegać jako zbiór wzajemnie zależnych elementów, które występują w tym samym horyzoncie czasowym i przestrzennym, nawzajem się przenikają, uzależniają. Dlatego do ich oceny sumarycznej stosuje się miarę syntetyczną. Celem opracowania jest dokonanie oceny przestrzennego zróżnicowania rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej. Prezentowana monografia ma także na celu włączenie się w dyskurs naukowy związany z problematyką oceny działalności gmin za pomocą miar ekonomicznych, a także analizę przestrzennego zróżnicowania procesów lokalnych. Przedmiotem analizy jest zbiór 102 gmin (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich) województwa świętokrzyskiego w zakresie zmiennych: gospodarki, demografii, kapitału ludzkiego, finansów, infrastruktury. Badania o charakterze statystycznym i dynamicznym realizowano w oparciu o dane liczbowe z lat 2010–2020, które pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego i sprawozdań Ministerstwa Finansów.

Table of contents:

Spis treści
Wstęp 7
1. Samorząd gminy jako podmiot rozwoju lokalnego 13
2. Hybrydyzacja jako proces zmian działań samorządu terytorialnego 19
3. Wielowymiarowość działania samorządu terytorialnego 23
4. Endogeniczny kapitał jako podstawa działania samorządu terytorialnego 27
5. Materiał badawczy i metoda badań 33
6. Województwo świętokrzyskie – jednowymiarowa ocena 47
7. Potencjał demografii i rynku pracy 51
8. Potencjał finansowy 65
9. Potencjał przedsiębiorczości 79
10. Potencjał infrastrukturalny 89
11. Potencjał środowiska naturalnego i ekologii 99
12. Zero waste na poziomie lokalnym 111
13. Indeks rozwoju – na poziomie gmin województwa świętokrzyskiego 121
Podsumowanie 143
Spis literatury 147
Spis tabel 161
Spis rysunków 163
Summary 167

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 172

ISBN:

978-83-67580-21-2

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:10641 ; doi:10.25951/8483

Language:

polski

Type:

tekst

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Jun 13, 2024

In our library since:

Jun 13, 2024

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/8483

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information