Object

Planned object

Title:

Abstract:

Monografia pt. ,,Demokracje zbuntowane" dotyczy kondycji współczesnych systemów demokracji liberalnej w Europie. Książka zbudowana jest z dwóch części, z których pierwsza opisuje wybrane kryzysy demokracji i ich systemowe konsekwencje. Poruszane są między innymi takie kwestie jak kryzys przywództwa, kryzys wartości kryzys ekonomiczny itp. Po teoretycznej części wprowadzającej, druga część ma charakter empiryczny. Na podstawie przeprowadzonych przez autorów badań opisane zostały mechanizmy radzenia sobie z kryzysami w wybranych państwach europejskich m.in. Polsce, Węgrzech Rumunii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech. Całość wieńczy próba prognozy kierunku ewoluowania demokracji wraz ze wskazaniem możliwych scenariuszy obserwowanych transformacji.

Table of contents:

Spis treści
Część pierwsza Demokracja, ale jaka? ..................................................................................... 7
1. Kryzysy demokracji i ich konsekwencje ................................................ 13
a. Kryzys ekonomiczny 2009–2013 .......................................................... 13
b. Kryzys zaufania .................................................................................... 18
c. Kryzys komunikacji .............................................................................. 23
d. Kryzys wartości .................................................................................... 27
2. Rozczarowani demokracją ...................................................................... 35
a. „Nowe masy” ........................................................................................ 37
b. Populizmy na scenie politycznej ........................................................... 41
c. Dezinformacja jako nowa propaganda .................................................. 47
3. Nowe „elity” .............................................................................................. 53
a. Fenomen neoprzywództwa ................................................................... 53
b. Autokreacja liderów populistycznych .................................................. 56
c. Antysystemowość w systemie .............................................................. 63
4. Instytucjonalne i systemowe zmiany demokracji .................................. 71
a. Erozja praworządności .......................................................................... 71
b. Nowe nacjonalizmy .............................................................................. 74
c. Wspólnota europejska wobec nowego .................................................. 78
5. Demokracja na rozdrożu ......................................................................... 83
a. Choroby czy agonia demokracji? .......................................................... 83
b. Od demokracji liberalnej do…? ............................................................ 86
Część druga Bunt demokracji – studium przypadków ...................................................... 89
1. Francja ...................................................................................................... 89
2. Holandia .................................................................................................... 98
3. Włochy ...................................................................................................... 108
4. Hiszpania .................................................................................................. 119
5. Irlandia Północna ..................................................................................... 128
6. Polska ........................................................................................................ 134
7. Węgry ........................................................................................................ 144
8. Rumunia ................................................................................................... 152
Zakończenie ....................................................................................................... 163
Bibliografia ........................................................................................................167

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

184 s.

ISBN:

978-83-67580-10-6

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/7180

Language:

polski

Format:

application/pdf

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/7180

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information