Object

Planned object

Title:

Abstract:

Podręcznik akademicki stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykorzystania instrumentów szkolnych w dydaktyce muzycznej. Instrumenty szkolne jako przedmiot należy do bloku podstawowych zajęć realizowanych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jednak do tej pory nie doczekał się kompleksowego opracowania w zakresie celów, metodycznej realizacji treści programowych i efektów uczenia się. Przygotowanie metodyczne do realizacji formy muzykowania w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych stanowi jedno z ważniejszych, a zarazem trudnych zadań jakie stawia przed studentem pedagogika muzyczna.
Obok indywidualnych umiejętności gry na flecie prostym oraz melodycznych i niemelodycznych instrumentach perkusyjnych, kształtujemy możliwości muzykowania zespołowego. Gra zespołowa jest bowiem istotną formą kształcenia muzycznego, wpływającą nie tylko na wypracowanie umiejętności współpracy w grupie, lecz także rozwijającą dyscyplinę melodyczno-rytmiczną, myślenie polifoniczne, muzykalność, wyobraźnię i wrażliwość estetyczną grających. Formie tej towarzyszyć powinna aktywność ze strony studentów, zarówno w odczytywaniu opracowań (partytur) na instrumenty szkolne, jak i w tworzeniu własnych propozycji na poszczególne składy instrumentalne.
Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, nauczycieli, animatorów, którzy swoją przyszłą pracę wiążą z pedagogiką muzyczną i kształtowaniem wrażliwości muzycznej dzieci i młodzieży.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

212 s.

ISBN:

978-83-7133-958-5

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Format:

application/pdf

Identifier:

doi:10.25951/4854

Language:

polski

Object collections:

Last modified:

Aug 23, 2022

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl/publication/4854

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information