Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Ssylnyje uciastniki polskogo Janwarskogo wosstanija w Enisiejskie wo wtotroj polowinie XIX wieka w wospominanijah sowriemiennikow

Abstrakt:

The author of the article analyzes memoirs of the local historian N.A. Kitmanov, Polish and Russian exiles revolutionaries, written during the second half of the 19th century. The memoirs describe life of exiles of the Polish January Uprising of 1863–1864 who remained in settlements of Yeniseysk (the Yenisey province, Eastern Siberia) in 1860’s and 1870’s. Based on the analysis, the author points out that the Polish diaspora has been an important part of a Russian county town within 20 years and met good attitude of residents and local authorities. The author concludes that after a number of amnesties (especially the Imperial Amnesty Proclamation in May 1883) the majority of Poles came back to Poland or moved to the European part of Russia and there is no mention of Polish exiles in Yeniseysk in later memoirs. ; W artykule autor przeanalizował pamiętniki powstałe w drugiej połowie XIX w. Autorami tych pamiętników byli: miejscowy działacz społeczny i znawca lokalnej historii N.A. Kytmanow, polscy i rosyjscy zesłańcy. Wszystkie zaprezentowane pamiętniki zawierają informacje o zesłańcach postyczniowych, którzy trafiali na osiedlenie do miasta Jenisejsk guberni jenisejskiej we Wschodniej Syberii.Autor porównał dane o zesłańcach polskich spotykanych w pamiętnikach z danymi miejscowych archiwów, nigdy jeszcze niepublikowanych. Autor, analizując pamiętniki, podkreśla szczególną rolę, jaką odgrywała diaspora polska w tym powiatowym mieście w ciągu 20 lat. Pamiętniki zawierają informacje o pozytywnym stosunku miejscowej władzy i ludności wobec Polaków. W zakończeniu autor zauważa, że w wyniku kilku amnestii, a szczególnie po cesarskim manifeście o ułaskawieniu w maju 1883 r. większa część Polaków wróciła do ojczyzny lub na tereny Rosji europejskiej i w późniejszych pamiętnikach z przełomu XIX i XX w. już nie spotkamy wzmianek o polskiej obecności w Jenisejsku.

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 129-150

ISSN:

1642-4530

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Format:

application/pdf

Identyfikator:

doi:10.25951/4405

Język:

rosyjski

Jest częścią:

Almanach Historyczny

Ma część:

t. 23

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji