Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Sport w Sparcie, Sparta w sporcie. Spartan mirage w nowożytnym ruchu sportowym

Abstrakt:

Wiedza w zakresie antycznych igrzysk panhelleńskich przekonuje, że atleci wywodzący się ze Sparty z różnych powodów nie zdominowali tych agonów i bynajmniej nie uchodzili za ich wybitnych faworytów. Tymczasem współczesny sport chętnie i często (najbardziej spektakularnie w onomastyce klubów sportowych) nawiązuje do antycznej Sparty. Dzieje się tak dlatego, że najważniejszy element ciągle żywego Spartan mirage stanowi spartańskie, militarne wychowanie. Poddawane idealizacji okazało się w założeniach i celach zbieżne z systemem wartości przypisywanym sportowi przez dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych edukatorów, mentorów i polityków. Najwcześniej i najpełniej fenomen ten pojawił się w Holandii. ; We know that the athletes who came from Sparta did not dominate the ancient Panhellenic Games, although they were by no means regarded as outstanding favourites of these agones. Despite this fact, modern sport refers to ancient Sparta eagerly and frequently (most spectacularly in the onomastics of sports clubs). This is caused by the fact that the most important element of the still living Spartan mirage lies in the Spartan military upbringing. Having been idealized, its suppositions and aims turned out to coincide with the value system ascribed to sport by the educators, mentors and politicians of the nineteenth and twentieth centuries. This phenomenon first appeared in its most complete form in Holland.

Miejsce wydania:

Kielce

Opis fizyczny:

s. 39-58

ISSN:

1642-4530

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2021

Format:

application/pdf

Identyfikator:

doi:10.25951/4401

Język:

polski

Jest częścią:

Almanach Historyczny

Ma część:

t. 23

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji