Obiekt

Tytuł: Formalne i nieformalne uwarunkowania roli zawodowej wychowawcy świetlicy szkolnej

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie formalnych i nieformalnych uwarunkowań roli zawodowej wychowawcy świetlicy szkolnej. Osadzone w założeniach światopoglądu aktywistycznego, badania empiryczne zmierzały do określenia postrzegania przez osoby badane pracy w świetlicy szkolnej i przygotowania do niej. Do gromadzenia, analizy i interpretacji danych zastosowano ujęcie jakościowe. Uzyskana w wyniku wywiadów wiedza na temat stażu pracy, powodów podjęcia zatrudnienia w świetlicy szkolnej oraz predyspozycji do pracy w tym właśnie miejscu, odsłoniła niski prestiż roli zawodowej wychowawcy świetlicy. Biorąc pod uwagę unikalne warunki pracy panujące w świetlicy szkolnej, ustalono, że wychowawcy świetlicy powinni być przygotowani do podejmowania pracy w tym właśnie miejscu. Baza, jaką stanowi nabyta w czasie studiów wiedza i umiejętności z zakresu metodyki pracy w świetlicy szkolnej, może znacząco ułatwić wychowawcom świetlicy identyfikację zawodową, a także stać się podstawą dla budowania świadomości pełnionej roli zawodowej, by w perspektywie czasu wychowawca mógł rozwijać refleksyjność wobec siebie w roli wychowawcy świetlicy oraz planować rozwój osobowy i profesjonalny.

Miejsce wydania:

Kielce

ISSN:

2083-179X

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data wydania:

2020

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:bibliotekacyfrowa.ujk.edu.pl:4234 ; doi:10.25951/4383

Język:

polski

Jest częścią:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Ma część:

tom 36

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji