Object

Planned object

Title: Sprawozdanie z konferencji studenckich 2020 roku: III Ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Kobieta na przestrzeni dziejów” (23 kwietnia 2020 r.) XVII Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Człowiek a historia” (21-22 maja 2020 r.)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information