Object structure
Title:

Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865–1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Zydek, Sylwia

Keywords:

Ledóchowska Urszula ; szkoły powszechne ; szkoły średnie ; szkoły zawodowe ; oświata w okresie międzywojennym

Abstract:

Matka Urszula Ledóchowska, założycielka zgromadzenia Sióstr Urszulanek Szarych, była osobą zasłużoną dla Kościoła katolickiego, ale była również osobą, która przyczyniła się do odbudowy polskiego systemu oświaty po Wielkiej Wojnie. Ledóchowska zaraz po powrocie ze Skandynawii w roku 1920 próbowała – tam gdzie zaistniała taka potrzeba – zakładać różnego typu szkoły. Liczba szkół urszulańskich w latach 20. i 30. XX wieku nie była imponująca (jedynie trzynaście placówek), jednak należy zauważyć, iż każda szkoła tworzona w tamtym okresie była ważną inicjatywą: przyczyniała się do walki z analfabetyzmem, podnosiła jakość życia polskiego społeczeństwa. Szczególnie istotne były szkoły powszechne oraz zawodowe. Urszulańskie placówki edukacyjne to szkoły w: Pniewach, Goździchowie, Otorowie, Komornikach (szkoły powszechne), Warszawie, Sieradzu, Ozorkowie, Kobryniu, Bugaju pod Ozorkowem (szkoły powszechne prywatne), w Sieradzu, Czarnym Borze (szkoły powszechne publiczne). Siostry prowadziły również Szkołę Gospodarczo-Społeczną (Czarny Bór), Szkołę Gospodarstwa Domowego (Pniewy) oraz liczne kursy zawodowe. Celem artykułu było udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: 1. jakie szkoły i gdzie zakładała Matka Ledóchowska oraz 2. czy obecność szkół prowadzonych przez urszulanki faktycznie przyczyniła się do odbudowy systemu polskiego szkolnictwa, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Udzielając odpowiedzi na te pytania należy podkreślić, iż celem istnienia zgromadzenia zakonnego Sióstr Urszulanek Szarych nie była tylko i wyłącznie praca edukacyjna. Siostry, które dopiero od roku 1920 pracowały na terenie Polski, nie były w stanie w tak krótkim czasie utworzyć dużej sieci swoich placówek, jednak determinacja, z jaką tworzyły szkoły, była olbrzymia i mimo to, że ich liczebność była niewielka, to z pewnością przyczyniły się do podniesienia poziomu edukacji.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 155-167

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9572

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: