Object structure
Title:

Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Zagulski, Sylwester

Keywords:

edukacja antydyskryminacyjna ; edukacja równościowa ; organizacje pozarządowe ; organizacje równościowe ; polaryzacja społeczna

Abstract:

Edukacja antydyskryminacyjna lub inaczej równościowa to pojęcie wywołujące różne, nierzadko sprzeczne skojarzenia. Mimo że z definicji to zespół działań, kładący nacisk na wiedzę i umiejętności mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, wspieranie równości, kształtowanie świadomego podejścia do życia w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie. Które to elementy nie powinny być przedmiotem kontrowersji. Mimo to, realizacja założeń edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej w Polsce nigdy nie była łatwa, a w sytuacji znaczącej polaryzacji stała się dodatkowym wyzwaniem. Artykuł opisuje wybrane tendencje w edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej w Polsce, z perspektywy pozarządowych organizacji równościowych. Analizując główne wyzwania, łącznie z przykładami aktualnych inicjatyw antydyskryminacyjnych oraz nakreślając główne postulaty kierunku dalszych działań.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 133-153

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9571

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: