Object structure
Title:

Transpłciowość dzieci i młodzieży

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Leżucha, Magdalena ; Czerwiec, Karolina

Keywords:

transpłciowość ; dziecko ; młodzież ; człowiek ; tożsamość płciowa ; społeczeństwo ; postawy

Abstract:

Silna i trwała identyfikacja płciowa połączona z udowodnionym utrzymywaniem się dyskomfortu w związku z przypisaną płcią może występować u dzieci i młodzieży. Publiczne i profesjonalne poglądy na transpłciowość ewoluowały od przekonania w latach 60. XX wieku, że zjawisko jest rzadką psychopatologią, do obecnego przekonania, że to zrozumiała odmiana ludzkiej biologii, która nie jest rzadkością. Wiele osób cierpi z powodu dyskryminacji, gdy decyduje się na pełnienie ról, które nie są zgodne ze stereotypami społecznymi dotyczącymi odpowiednich funkcji męskich i żeńskich. Przepisy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć nie obejmują dyskryminacji opartej na stereotypach dotyczących roli płciowej. Osoby transpłciowe stoją w obliczu wyzwań społecznych takich jak piętno, jawna dyskryminacja i molestowanie, często mają trudności z pogodzeniem swoich tożsamości z normami ich rodzin i społeczności. Ponadto są narażone na wyzwania wynikające z marginalizacji w sposób, który może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Celem artykułu jest scharakteryzowanie praktyk stosowanych wobec dzieci i młodzieży transpłciowej.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 87-110

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9569

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: