Object structure
Title:

Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej)

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Urbaniak-Zając, Danuta

Keywords:

teoria profesjonalności ; profesjonalność pedagogiczna ; kompetencje pedagogiczne ; dylematy działania zawodowego

Abstract:

Artykuł przedstawia trzy teoretyczne konteksty rozważań nad profesjonalnością, odnoszone do specyfiki działań pedagogicznych, w tym nauczycielskich. Omówiona została tradycyjna atrybutowa koncepcja profesji, ponieważ wyjaśnia wyróżnioną pozycję niektórych zawodów. W tej koncepcji zawody pedagogiczne uznaje się za quasi-profesje (profesje niepełne) ze względu na ograniczoną autonomię działania ich przedstawicieli. Scharakteryzowane zostały też dwa warianty „profesjonalności kompetencyjnej”, ponieważ to ujęcie jest najbliższe zdrowemu rozsądkowi (wszak profesjonaliści robią to, czego nie umieją laicy). Postulowany zbiór kompetencji wyprowadzany jest albo z ogólniejszej teorii, albo z przypisanych do danego zawodu (lub instytucji) zadań i obowiązków. W ostatniej części zasygnalizowane zostały także nienormatywne koncepcje profesjonalności strukturalno-interakcyjnej, eksponujące strukturalne napięcia w przestrzeni działania zawodowego oraz interpretacyjny wymiar interakcji. Celem teoretycznej refleksji nad warunkami działania zawodowego może być wspieranie rozwoju samoświadomości praktyków, a więc wzrost ich profesjonalności.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY WANDA DRÓŻKA, Przemiany etosu i roli społecznej nauczyciela w świetle badań biograficznych 11 DANUTA URBANIAK-ZAJĄC, Teoretyczne konteksty pedagogicznej profesjonalności (w tym nauczycielskiej) 33 MAGDALENA LEŻUCHA, ADAM HOFMAN, Zmiana w systemie nauczania jako podłoże dla rozwoju przywództwa nauczycieli 47 TOMASZ ŁĄCZEK, Sukces zawodowy w kontekście nabywania kompetencji przyszłości 67 MAGDALENA LEŻUCHA, KAROLINA CZERWIEC, Transpłciowość dzieci i młodzieży 87 MONIKA MACIEJEWSKA, Lekcje z pandemii. Doświadczenia kryzysowej edukacji zdalnej a inicjowanie transformatywnego uczenia się studentów 111 SYLWESTER ZAGULSKI, Bieżące wyzwania edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce 133 SYLWIA ZYDEK, Szkoły tworzone przez Urszulę Ledóchowską (1865-1939) na terenie Polski w latach dwudziestych XX wieku jako odpowiedź na potrzeby edukacyjne 155 ANNA GODLEWSKA-ZAORSKA, Czarodziejskie słowo w czasach pandemii. Bajki, dzieci i rodzice (doniesienia z badań) 169 ANNA KAROWICZ, Wiedza nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej o rozwoju mowy i jej zaburzeniach jako czynnik wspierający wczesną interwencję logopedyczną 181 KATARZYNA SZOSTAKOWSKA, Wielowymiarowość infantylizacji osób starszych - wyniki badań 195 KATARZYNA BIAŁOBRZESKA, Wykluczenie transportowe seniorów 209 JÓZEFA BAŁACHOWICZ, ZUZANNA ZBRÓG, Sprawozdanie z II międzynarodowej konferencji naukowej Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii - badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki 227 PAULINA FORMA, Odnowienie doktoratu mistrza polskiej pedagogiki profesora Tadeusza Pilcha 239

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 33-46

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9566

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 41

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: