Object structure
Title:

Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Manczak, Iryna ; Bajak, Maria

Keywords:

aplikacja mobilna ; edukacja muzealna ; kultura żydowska ; Holokaust ; studium przypadku

Abstract:

Technologie informacyjno-komunikacyjne znajdują szerokie zastosowanie w działalności instytucji muzealnych. Pośród nich szczególną rolę odgrywają aplikacje mobilne, które mogą usprawnić i urozmaicić zwiedzanie ekspozycji, w tym zwiększyć zaangażowanie publiczności wizytującej instytucje kultury. Tego rodzaju rozwiązania umożliwiają także realizację różnorakich przedsięwzięć oraz projektów edukacyjnych. Kluczowym celem opracowania jest zidentyfikowanie sposobów wykorzystania aplikacji mobilnych w działalności edukacyjnej Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. W artykule zwrócono szczególną uwagę na możliwości oferowane przez analizowane rozwiązania technologiczne w działalności edukacyjnej na temat żydowskiego dziedzictwa. W dalszej części opracowania przedstawiono wyniki badań jakościowych. Podjęty temat został przedyskutowany w ramach metody studium przypadku rozszerzonego o wyniki wywiadu pogłębionego, który przeprowadzono z przedstawicielem Żydowskiego Muzeum Galicja.

Table of contents:


Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 179-198

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9545

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

×

Citation

Citation style: