Object structure
Title:

Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Cudak, Sławomir

Keywords:

rodzina ; wartości ; postawy rodzicielskie ; atmosfera ; oddziaływania wychowawcze ; kary ; nagrody ; socjalizacja

Abstract:


Rodzina stanowi dla dziecka naturalne i społeczno-emocjonalne środowisko życia. W niej kształtują się cechy osobowe młodego pokolenia, a także system wartości. Celem publikacji jest analiza wybranych elementów życia rodzinnego w kształtowaniu systemu wartości dzieci. Dokonano analizy więzi emocjonalnych w rodzinie, atmosfery domowej, dialogu rodzinnego, autorytetu rodzicielskiego, oddziaływań wychowawczych rodziców. Środowisko rodzinne i rodzice w sferze socjalizacyjnej i aksjologicznej oddziałują na dziecko dwoma równoległymi drogami. Pierwszy tor oddziaływań jest nieuświadomiony i odbywa się przez zwykłe codzienne interakcje między członkami rodziny. Drugi tor oddziaływań rodzicielskich jest świadomy poprzez stosowanie określonych metod wychowawczych oraz tworzenie i organizowanie celowych sytuacji aksjologicznych.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 45-58

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9534

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

×

Citation

Citation style: