Object structure
Title:

Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Wilk, Teresa

Keywords:

rewitalizacja ; zajęcia pozalekcyjne ; edukacja ; szkoła

Abstract:

Niniejszy tekst jest próbą zainteresowania środowiska nauczycieli sztuką nie tylko w aspekcie artystycznym, ale nade wszystko w aspekcie pedagogicznym, społecznym. Asumptem do zainteresowania nauczycieli wprowadzeniem sztuki nie tylko do procesu lekcyjnego, ale zajęć pozalekcyjnych było przekonanie, że w przeszłości zajęcia pozalekcyjne we wspomnianym obszarze były często realizowane w przestrzeni szkoły, pełniąc tym samym szereg określonych funkcji społeczno-wychowawczych. Uwzględniając okres transformacji, minione dwie dekady zajęcia te przestały być obecne w strukturze dydaktyczno-wychowawczej szkoły, stąd pomysł ich pilnej rewitalizacji.

Table of contents:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

TERESA WILK, Rewitalizacja zajęć pozalekcyjnych w obszarze sztuki w rodzimym systemie edukacyjnym 11
JAROSŁAW MICHALSKI, Uzasadnienie ważności przywództwa dyrektorów szkół 27
SŁAWOMIR CUDAK, Kształtowanie wartości dzieci i młodzieży w uwarunkowaniach społeczno-emocjonalnych współczesnej rodziny 45
EWELINA J. KONIECZNA, Próba implementacji techniki rysunku na dowolny temat na grunt praktyki pedagogicznej 59
RENATA JEDLIŃSKA, Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego 75
BOŻENA CHROSTOWSKA, Wolontariat koleżeński jako forma wsparcia psychospołecznego osób w spektrum autyzmu – przykład programu wolontariat koleżeński „Mary i Max” 93
SŁAWOMIR CUDAK, The importance of parental authority and its determinants within the family 111
PAULINA FORMA, ANNA HAJDUKIEWICZ, E-wsparcie jako kategoria wsparcia uczniów i rodziców w dobie pandemii 123

BADANIA I KOMUNIKATY

ANN ODROWĄŻ-COATES, JOANNA PAWŁOWSKA, Nazwiska zamężnych kobiet a emancypacyjny charakter zmian społecznych 141
ANNA WINIARCZYK, Trudności wychowawcze dzieci w obiektywie rodziny migracyjnej 159
IRYNA MANCZAK, MARIA BAJAK, Wymiar edukacyjny muzealnej aplikacji mobilnej: przypadek Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie 179

RECENZJE, SPRAWOZDANIA I OPINIE

MAŁGORZATA KALISZEWSKA, BOŻENA ZAWADZKA, Maciej Demel jako wrażliwy recenzent i krytyk adaptacyjny 199

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 11-26

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/9532

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 40

Type:

tekst

×

Citation

Citation style: