Title:

Umiarkowany konserwatysta wobec XIX-wiecznych przemian socjopolitycznych w Europie Zachodniej w świetle piśmiennictwa Henryka Lisickiego

Creator:

Nowak, Mariusz

Keywords:

stańczycy ; konserwatyzm ; monarchizm ; liberalizm ; republikanizm

Additional notes:

Publikacja linkująca.
Treść publikacji będzie dostępna po upływie okresu embarga.

Abstract:

Przedmiotem rozprawy jest prezentacja poglądów przedstawiciela krakowskich konserwatystów – publicysty Henryka Lisickiego (1839–1899) wobec procesu przemian społeczno-politycznych w Europie Zachodniej dokonujących się w ciągu XIX w. Praca obejmuje kluczowe zagadnienie będące obiektem jego refleksji, tj. źródeł wskazanych przeobrażeń, identyfikując je w upowszechnieniu republikańskiego dziedzictwa rewolucji francuskiej 1789 r. Było ono punktem wyjścia do określenia kierunku przemian ustrojowych w krajach zachodnich. Z pozycji umiarkowanie konserwatywnych Lisicki wskazywał na nieuchronność przemian demokratycznych monarchii Okcydentu; w swych rozważaniach, opierając się na przykładzie współczesnej mu niestabilnej sytuacji wewnętrznej Francji, wskazywał, że optymalnym modelem społeczno-politycznym była dla Zachodu monarchia konstytucyjna. Dla Lisickiego – podobnie jak dla reprezentowanego przez niego środowiska krakowskich zachowawców – uosobieniem tego było państwo angielskie doby królowej Wiktorii.

Table of contents:

SPIS TREŚCI
Wstęp ................................................................................................... 11
ROZDZIAŁ I
Henryk Lisicki (1839–1899) – życie, twórczość, światopogląd i jego związki z krakowskimi konserwatystami
1. Droga Henryka Lisickiego do obozu stańczyków i umiarkowanego konserwatyzmu – główne epizody z życia oraz twórczość pisarska i publicystyczna .................................................. 35
2. Konserwatyzm reakcją na zagrożenia dla „powinnego – tradycyjnego porządku” w XIX-wiecznej Europie. Dualizm postaw – nurt tradycjonalistyczny i umiarkowany .......... 70
3. Środowisko „stańczyków” wobec wielonurtowości ideowej XIX-wiecznego konserwatyzmu ........................................................ 101
ROZDZIAŁ II
Porewolucyjne XIX-wieczne dzieje Francji egzemplifikacją idei „egalitarnego republikanizmu” sprzecznego z monarchizmem (konserwatywnym konceptem ładu socjopolitycznego)
1. Wczesny „demokratyczny republikanizm” – formowanie konceptu: schyłek XVIII – pierwsza połowa XIX wieku ................. 129 2. Konsekwencje rewolucji lutowej 1848 – „kwestia socjalna” przyczyną sporu ideowego w ramach republikanizmu i łagodzenie jego programu w czasach cezaryzmu Napoleona III (do 1870 roku). ........................................................... 172
3. La républicanisme w czasach Trzeciej Republiki (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XIX wieku) ........................... 205
ROZDZIAŁ III
Refleksje nad funkcjonowaniem monarchii konstytucyjnych w XIX-wiecznej Europie 1. Walory angielskiej monarchii konstytucyjnej i fenomenu „moralnego porządku społecznego” (w zestawieniu konfrontatywnym do realiów socjopolitycznych postrewolucyjnej Francji) ................................................................... 243
2. Prusy i zjednoczone Niemcy epoki Bismarcka – niespełniona nadzieja konserwatystów kontynentalnej Europy ................................................................................................. 273
3. Bezrefleksyjne adaptowanie rozwiązań angielskich w monarchiach Europy Zachodniej zagrożeniem dla ich porządku socjopolitycznego .................................................. 290
ROZDZIAŁ IV
W poszukiwaniu optymalnego ustroju dla państw zachodnich: „konserwatywna” republika, „zmodernizowany” cezaryzm i recydywa monarchii konstytucyjnej
1. „Konserwatywna” republika północnoamerykańska alternatywą dla „egalitarnej” republiki francuskiej .......................... 311
2. Rządy silnej ręki – „zmodernizowany cezaryzm” jako antidotum na zagrożenia dla status quo XIX-wiecznej Europy Zachodniej ............................................................................. 330
3. Monarchia konstytucyjna „powinnym” ładem socjopolitycznym w ocenie umiarkowanego konserwatysty schyłku XIX wieku ............................................................................. 364
Zakończenie ............................................................................................... 393
Bibliografia ............................................................................................ 411
Indeks osób ................................................................................................ 447
Indeks nazw geograficznych ..................................................................... 463

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

460 s.

ISBN:

978-83-7133-969-1

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/5099

Language:

polski

Type:

tekst

Access rights:

tylko w Oddziale Informacji Naukowej

Format:

application/pdf

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: