Object structure
Title:

Preferencje zawodowe uczniów klas ósmych i ich wybory edukacyjne

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Skałbania, Barbara ; Pietruk, Witold

Keywords:

preferencje zawodowe ; uczeń ; szkoła ; poradnictwo

Abstract:

Niniejszy artykuł podejmuje tematykę preferencji zawodowych jako ważnego czynnika warunkującego wybór dalszej edukacji przez uczniów klas ósmych. Temat wydaje się być aktualny i ważny w obliczu zmieniających się potrzeb gospodarki i wymagań rynku pracy. Teoretyczno-empiryczny charakter artykułu jest przykładem synergii między wybranymi teoriami rozwoju zawodowego a praktyką wyboru kierunku kształcenia przez młodzież, która kończy szkołę podstawową. Koncepcja artykułu zakłada wprowadzenie w tematykę, krótką analizę wybranych teorii rozwoju zawodowego, prezentację badań własnych oraz wnioski. Przedmiotem postępowania badawczego są preferencje zawodowe diagnozowane w grupie 100 uczniów klas ósmych oraz dokonywane przez nich wybory zawodowe. Zamierzeniem autorów jest ukazanie roli preferencji zawodowych i ich związku z wyborem drogi edukacji zawodowej. Prezentowane badania są fragmentem szerszego projektu badawczego z zakresu poradnictwa zawodowego.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 173-184

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4809

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

t. 39

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: