Object structure
Title:

Wpływ rozwodu rodziców i diagnozy zespołu Aspergerana funkcjonowanie 10-letniego chłopca – studium przypadku

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Świerczyńska, Justyna

Keywords:

zespół Aspergera ; zaburzenia ze spektrum autyzmu ; agresja ; rodzina ; rozwód rodziców

Abstract:

W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwód rodziców może wpłynąć na funkcjonowanie dziecka z rozpoznaniem zespołu Aspergera. W pierwszej części artykułu na podstawie literatury wprowadzono czytelnika w problematykę zespołu Aspergera, następnie uwagę poświęcono trudnościom, z jakimi mierzą się rodziny wychowujące dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oraz omówiono, w jaki sposób sytuacja rozwodu i konfliktu rodziców wpływa na rozwój i wychowanie dziecka. W kolejnej części przybliżono sylwetkę 10-letniego chłopca z zespołem Aspergera, podając najistotniejsze obszary rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Omówiono aktualną sytuację rodzinną, przybliżono postawy wychowawcze oraz wskazano na trudności, z jakimi boryka się opisywana rodzina. Następnie przeanalizowano, w jaki sposób kryzys związku rodziców skutkuje destabilizacją najbliższego środowiska wychowawczego i powoduje nasilenie objawów w postaci zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u badanego chłopca.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 121-136

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4806

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

t. 39

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: