Object structure
Title:

Starość w perspektywie młodzieży 17–19-letniej

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Jówko, Ewa

Keywords:

starość ; postawy wobec starości ; wykluczenie społeczne osób starszych ; ageizm

Abstract:

Artykuł jest poświęcony postrzeganiu starości i ludzi starych, przez młodzież w wieku 17–19 lat. Autorka prezentuje badania pilotażowe w grupie 129 uczniów szkół średnich. Z przeprowadzonych badań wyłania się pozytywny wizerunek osoby starszej. Młodzież określiła m.in. cechy seniorów i emocje i uczucia wobec tej grupy społecznej i prezentowane wobec osób starszych zachowania. W konkluzji autorka podkreśla, jak ważne znaczenie w niwelowaniu negatywnych stereotypów i promowaniu pozytywnych postaw wobec starości mają system wychowania w rodzinie, edukacja i media.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 69-78

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4802

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

t. 39

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: