Object structure
Title:

Działania instytucji i trenerów na rzecz rozwoju uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19. Perspektywa rodzicielska

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Baum, Alicja ; Łukasiewicz-Wieleba, Joanna

Keywords:

uzdolnienia sportowe ; instytucje sportowe ; trenerzy ; izolacja społeczna ; pandemia COVID-19

Abstract:

W prezentowanym artykule podjęto zagadnienie wspierania uzdolnień sportowych dzieci przez instytucje sportowe i trenerów w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19. Celem badań było poznanie, w jakim zakresie instytucje te (w tym trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego) podtrzymywały motywację i zainteresowanie sportem, umożliwiały systematyczne treningi oraz dostęp do rywalizacji sportowej. Przyjęto perspektywę rodzicielską. Przeprowadzono wywiady swobodne pogłębione z rodzicami: szachistki, szermierza, piłkarza, koszykarza i tenisistki. Rodzicielska ocena działań instytucji i trenerów w okresie pandemii jest zróżnicowana – raczej pozytywna z zastrzeżeniami w odniesieniu do klubów i trenerów, a negatywna w stosunku do szkół i klas sportowych. Pozytywne działania instytucji i trenerów wskazywane przez rodziców, to: możliwie szybkie wznowienie treningów, wzmożenie intensywności treningów w przypadku sportu indywidualnego oraz wzmocnienie motywacji do samodzielnego trenowania z wykorzystaniem internetu, podtrzymywanie kontaktu instytucji z podopiecznymi poprzez przekazywanie istotnych informacji, systematyczne prowadzenie treningów online, skierowanie uwagi rodziców sportowców na żywienie dziecka, wzmacnianie motywacji poprzez kreatywne projekty i wyzwania sportowe skierowane na dzieci, włączenie nowych technologii do sportu. Główne zarzuty formułowane przez rodziców wobec instytucji sportowych i trenerów: zaniechanie lub zmniejszenie intensywności treningów, ograniczenie kontaktu z trenerami do sporadycznych kontaktów telefonicznych lub tekstowych oraz rezygnacja z turniejów i uniemożliwienie sportowcom udziału w rywalizacji. Szczególnie negatywnie były oceniane szkoły, w tym sportowe, które nie zaangażowały się w utrzymanie zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną, ograniczając się do symbolicznych zadań bez związku z treningami.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

S. 49-67

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4801

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 39

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: