Object structure
Title:

Upowszechnianie sztuki w internecie w czasie pandemii COVID-19 – między nadmiernym pesymizmem a hurraoptymizmem

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Sasin, Magdalena

Keywords:

upowszechnianie sztuki ; edukacja artystyczna ; zwrot edukacyjny ; kreatywność ; internet ; pandemia SARS-CoV-2

Abstract:

Ogromna rola internetu w życiu współczesnych społeczeństw została dodatkowo wzmocniona i utwierdzona podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Autorka analizuje znaczenie internetu w procesie upowszechniania kultury w sytuacji ograniczenia kontaktów bezpośrednich i działalności stacjonarnej instytucji kultury. Referat jest próbą pogłębionej refleksji nad mocnymi i słabymi stronami upowszechniania kultury w komunikacji zapośredniczonej. Zaobserwować można m.in. płynność ról nadawców i odbiorców oraz powstawanie nowych sposobów artystycznej ekspresji. W zwiększaniu zaangażowania uczestników w działania artystyczne duże znaczenie odgrywają relacje międzyludzkie, co potwierdza znaczenie komunikacyjnej funkcji sztuki. Wysoka dynamika treści, krótka forma i interaktywność to cechy internetowych komunikatów na temat sztuki, które są atrakcyjne dla młodego pokolenia. Do zjawisk niekorzystnych należą fragmentaryczność przekazu i zubożenie kontekstu. Można przypuszczać, że upowszechnianie kultury w internecie będzie zyskiwało na znaczeniu nawet po wygaśnięciu pandemii. Dla jego skuteczności kluczowe jest łączenie działań online i offline, gdyż jakość wcześniejszych pozainternetowych doświadczeń estetycznych determinuje jakość internetowego kontaktu ze sztuką.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 37-48

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4800

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 39

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: