Title:

Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś, jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami

Contributor:

Cygan, Stanisław. Red. ; Marczewska, Marzena. Red. ; Ostrowska, Katarzyna. Red.

Keywords:

nauczanie języka polskiego jako obcego ; Centrum Kultury i Języka Polskiego UJK w Kielcach ; ośrodki kształcenia językowego cudzoziemców w kraju i za granicą ; lingwokultura ; podręczniki do nauczania dzieci polonijnych

Abstract:

Monografia wieloautorska pt. Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś, jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami dobrze wpisuje się w najnowsze badania języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego. Zawiera wyniki badań czternastu nauczycieli akademickich z sześciu uniwersytetów dotyczące jednej z subdyscyplin glottodydaktyki. Artykuły zamieszczone w tej monografii wieloautorskiej mieszczą się w kilku obszarach badawczych: ośrodki kształcenia językowego cudzoziemców: krajowe zagraniczne, podręczniki kursowe do nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO) na różnych poziomach nauczania w Polsce i poza jej granicami (w tym do nauczania dzieci polonijnych), specyfika nauczania JPJO w grupach chińsko-, ukraińskojęzycznych, także studentów programu Erasmus+, polonistyczne kulturoznawstwo glottodydaktyczne (glottokulturoznawstwo, glottodydaktyka kultury), języki w kontakcie (na przykładzie j. polskiego i j. węgierskiego), kształcenie kompetencji leksykalnej w świetle najnowszych teorii, miejsce tekstu literackim w kształceniu cudzoziemców. W publikacji znajdują się też propozycje ćwiczeń językowych wykorzystujących elementy leksykonu kultury polskiej (np. z zakresu geografii, historii Polski itd.).

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

224 s.

ISBN:

978-83-7133-955-4

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2022

Identifier:

doi:10.25951/4755

Language:

polski

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: