Object structure
Title:

Kompetencje profesjonalne nauczyciela. Deskrypcje i reinterpretacje

Group publication title:

Studia Pedagogiczne

Creator:

Magda-Adamowicz, Marzenna

Keywords:

nauczyciel ; kompetencje

Abstract:

Odwołując się do źródeł leksykalnych i autorytetów polskiej pedeutologii autorka tekstu przyjmuje za kompetencje nauczyciela zbiór wiadomości, umiejętności, nawyków i postaw, które pozwalają na sprawne nauczanie i wychowywanie podopiecznych. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela mają charakter rozwojowy. Za M. Czerepaniak-Walczak, R. Kwaśnicą, S. Dylakiem i J. Szempruch przedstawiła cztery klasyfikacje kompetencji pedagogicznych nauczyciela. Na tej podstawie sformułowała własną klasyfikację, wyróżniając kompetencje: doskonalenie i samokształcenie się, dydaktyczne, wychowawcze oraz twórcze, które kolejno przestudiowała. Wyróżnione kompetencje nie pretendują do kompletności i wyłączności. Natomiast wskazane kompetencje nauczyciela warunkują świadome organizowanie przez niego sytuacji edukacyjnych. W toku pracy nowo podejmowane zadania wpływają na rozwój jego kompetencji pedagogicznych. Przestudiowane kompetencje są ważne w pracy pedagogicznej nauczyciela. Ich postrzeganie zmienia się wraz z rozwojem, wizją, misją, koncepcjami i założeniami edukacji. Istotnym warunkiem rozwoju kompetencji jest refleksyjność i odpowiedzialność nauczyciela.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 11-22

ISSN:

2083-179X

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4662

Language:

polski

Is part of:

Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne

Has part:

T. 38

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: