Object structure
Title:

Medycyna cudowna Mikołaja z Polski

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Maciąg-Fiedler, Agnieszka

Keywords:

medycyna średniowieczna ; astrologia średniowieczna ; Mikołaj z Polski ; the medieval medicine ; the medieval astrology ; Nicholaus of Poland

Abstract:

Artykuł przedstawia postać Mikołaja z Polski i jego alternatywną sztukę leczenia. Mikołaj był postacią barwną, choć i kontrowersyjną. Wykształcony dominikanin, który przez ponad dwadzieścia lat najpierw studiował, a potem nauczał w Montpellier, szkole zakonnej słynącej z nauk medycznych, po powrocie do Polski, około 1270 r., wystąpił przeciwko lekarzom idącym za wskazówkami Hipokratesa. W poemacie Antipocras zawarł podstawy swojej teorii czy nawet moglibyśmy powiedzieć – filozofii. Zaproponował sposób leczenia i uzdrawiania, oparty na niezwykłej „sile… spływającej z niebios”, opracował też wiele recept medykamentów bazujących m.in. na sproszkowanych wężach czy ropuchach.
The article presents Nicholaus of Poland and his alternative art of healing. Nicholaus was an interesting and controversial person. He was an educated Dominican, who for over 20 years first studied and then taught in Montpellier, a religious school famous for its medical sciences. After returning to Poland in 1270, he criticized the doctors who followed Hippocrates’ instructions. In the poem Antipocras he presented his theory, or we could even say philosophy. He proposed a method of treatment and healing, based on an extraordinary “power... flowing from the heavens”. He also developed a number of prescriptions for medicaments based, among others, on powdered snakes or toads.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 157-166

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4478

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: