Object structure
Title:

Mocz i jego charakterystyka w wybranych traktatach średniowiecznych

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Wojciechowska, Beata

Keywords:

mocz ; wieki średnie ; diagnoza chorób ; prognoza ; urine ; Middle Ages ; disease prognosis ; diagnosis

Abstract:

Od wczesnego średniowiecza diagnozowanie chorób na podstawie moczu stawało się coraz bardziej popularne. Wieloaspektowy ogląd moczu stanowił nieinwazyjny i oparty na teorii humoralnej sposób na wskazanie oraz określenie braku równowagi w organizmie. Niewątpliwie autorzy traktatów byli nie tylko teoretykami, lecz także znakomitymi obserwatorami, którzy stworzyli schematy badania moczu, przyczynili się do rozwoju diagnostyki, jak również wypracowali kanon pism dla średniowiecznych uniwersytetów i szkół medycznych.
Since the early Middle Ages diagnosis of diseases based on urine has become increasingly popular. Colour, consistency, clarity, sedyment and odoru were taken into account. A multifaceted view of urine provided a non-invasive and humoral theory based way to indicato and identify imbalances in the body. The authors of the treatises were not only theoreticians, but also excellent observers of urine and patients.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 143-156

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4477

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: