Object structure
Title:

Cud O Żydówce cierpiącej na raka świętych Kosmy i Damiana: aspekty medyczne

Group publication title:

Almanach Historyczny

Creator:

Skieterska, Olimpia

Keywords:

medycyna starożytna ; hagiografia ; św. św. Kosma i Damian ; rak ; Żydzi ; lekarz ; mięso ; wieprzowina ; magia ; ancient medicine ; hagiography ; Saints Cosmas and Damian ; cancer ; Jews ; doctors ; meat ; pork

Abstract:

Artykuł poświęcony jest medycznym aspektom występującym w cudzie O Żydówce cierpiącej na raka, ze Zbioru Cudów (Miracula) św. św. Kosmy i Damiana. Podstawą analizy jest lektura tekstu zmierzająca do wskazania terminologicznych zależności między tekstami hagiograficznymi a fachowymi traktatami ukazującymi ówczesną praktykę medyczną. Praca ma za zadanie wykazać, iż cud znany ze Zbioru Cudów (Miracula) św. św. Kosmy i Damiana jest jednym z przykładów potwierdzających teorię o wykształceniu medycznym świętych, a zarazem sprawdzić znajomość tekstów medycznych autora/ów zbioru. W dotychczasowych opracowaniach cud ten nigdy nie był łączony z aspektami medycznymi, co prawdopodobnie spowodowane było jego specyficzną strukturą i osadzeniem w tradycji hagiograficznej.
The article is presenting the medical aspects of the miracle About a Jewish woman suffering from cancer, from the Collection of Miracles (Miracula) of Saints Cosmas and Damian. The main focus of this work is conducting the analysis of original text, aimed at indicating the terminological relationship between hagiographic texts and professional medical treatises and in accordance showing the medical practice of the time. The focal point of this dissertation is showing that the miracle known from the Miraculous Collection (Miracula) of Saints Cosmas and Damian is one of the examples confirming the theory about the medical education of saints, and at the same time the medical knowledge of source’s authors. In previous studies, this miracle has never been associated with medical aspects, which was probably due to its specific structure and embedding in the hagiographic tradition.

Place of publishing:

Kielce

Physical description:

s. 109-124

ISSN:

1642-4530

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Date issued:

2021

Identifier:

doi:10.25951/4475

Language:

polski

Is part of:

Almanach Historyczny

Has part:

T. 23, z. 2 (specjalny)

Type:

tekst

Format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: